Den nære zone omkring et videotårn danner generelt en blind vinkel for kameraerne. Da dette område ikke kan afskæres, især ikke i byggeindustrien på grund pladsforhold, opstår der potentielt ubevogtede områder her. Vi løser dog dette problem ved hjælp af et tredje kamera. På den måde forhindrer vi enhver ubemærket indtrængen.