VIDEO GUARD er – så vidt vi ved – det eneste forsikringscertificerede system i Tyskland, hvor forsikringsselskaberne har tillid til videotårnets funktion uden hvis og men. Vi sikrer og forsikrer din byggeplads mod tyveri og hærværk i beskyttelsesperioden med op til € 500.000 pr. krav. Tal med os!