Ifølge BDSG/DSGVO kan videoovervågning må ikke dække offentlige områder. Derudover skal overvågningsområdet markeres tydeligt. Vores software udelukker offentlige områder i henhold til lovgivning om databeskyttelse. En juridisk kompatibel markering af videoovervågningsområdet finder også sted via store bannere og DSGVO-kompatibel skiltning, som samtidig også har en afskrækkende virkning.