Video Guard Professional

Kompakt overvågning til mellem størrelse områder op til 900 m2

VIDEO GUARD ONE er løsningen til alle opgaver, hvor mellemstore områder skal overvåges effektivt uden at gå ned på kvalitet.

VIDEO GUARD ONE udmærker sig ved et kompakt design og begrænset pladsbehov. Systemet fungerer i ethvert miljø og installeres let på få minutter. En 100 graders synsvinkel sikrer perfekt overvågning og bevægelsesanalyse indenfor en radius af 30 meter.

Takket være VIDEO GUARD ONE’s veldimensionerede og højtydende batterier er systemet fuldt funktionsdygtigt i 4 dage – selv uden ekstern strømforsyning.

Fra sommerperiodens begyndelse forlænges det selvopladelige batteris levetid til højst 90 dage – forudsat at VIDEO GUARD ONE udsættes for direkte sollys.

1 område, 1 kamera, 1 enhed.Opsætning og transport foretages af 1 person = 1 unik sikring!

Video Guard Professional

SYSTEM

Video Guard Professional

REAKTIONSKÆDEN

VIDEO GUARD GARANTIEN: PAUSEFRI OVERVÅGNING OG EFFEKTIV INDGRIBEN I TILFÆLDE AF ALARMER

Døgnovervågning med hensyntagen til privatlivets fred ved brug af Ultra LowLight infrarøde kameraer.

Bevægelsesdetektering og alarm udløses af regel- og vektorbaseret intelligent videoanalyse. Videooptagelserne overføres sikkert til alarmcentralen.

Direkte og krystalklart anråb af potentiel gerningsmand via gennemtrængende 120 dB højttaler.

Øjeblikkelig alarmering af sikkerhedsvagten eller politiet, samt videoassisteret intervention. Videomaterialet stilles til rådighed som bevismateriale.

Video Guard Professional

DETEKTIONSEKSEMPLER

Gerningsmandsdetektion om dagen

Gerningsmandsdetektion om natten

Video Guard Professional

REAKTIONSTID

Konventionelle alarmsystemer kan være 25 minutter om at alarmere politiet. VIDEO GUARD’s kontrolcenter reagerer på systemets pålidelige videooptagelser og sikrer hurtig respons fra politiet.

Normalt er systemets konfronterende anråb dog tilstrækkeligt til at taget modet fra den indtrængende – og dermed forhindre tyveriet. Anråbet indeholder en advarsel om, at den indtrængende bliver optaget på video.

Video Guard Professional

STRØMFORSYNING GENNEM højtydende batterier og solceller