Video Guard Professional

INTELLIGENT VIDEOOVERVÅGNING 24/7

VIDEO GUARD PROFESSIONAL beskytter dine aktiver mod tyveri og hærværk dag og nat, så du kan sove trygt.

Vores tre Ultra LowLight-kameraer overvåger uafbrudt ved hjælp af en intelligent videoanalyseteknik, der er produceret af markedsførende udviklere af videoanalyse. Hvad betyder denne sætning? Potentielle tyve bliver direkte anråbt af vores kontrolcenter gennem 120 dB højttalere med et påbud om at forlade området. Hvis tyven mod forventning ikke tager flugten, organiserer vi et passende respons med henblik på pågribelse i samarbejde med politiet eller jeres vagtselskab.

I tilfælde af ulovlig indtrængen er vores højopløsnings 5 megapixel-kameraer en stor hjæ Save lp til identificering af gerningspersonerne og senere som bevismateriale i en potentiel retssag.

VIDEO GUARD PROFESSIONAL er din sikring for hver morgen at kunne genoptage arbejdet – dér hvor du slap dagen før.

Nu er du helt sikret.

Video Guard Professional

SYSTEM

Video Guard Professional

REAKTIONSKÆDEN

VIDEO GUARD GARANTIEN: KONSTANT OVERVÅGNING OG EFFEKTIV INDGRIBEN I TILFÆLDE AF ALARM

3 Ultra LowLight-kameraer kombineret med 3 infrarøde lamper leverer skarpe billeder dag og nat.

Bevægelsesdetektering og alarm udløses af regel- og vektorbaseret intelligent videoanalyse. Videooptagelserne overføres sikkert til alarmcentralen.

Direkte og tydeligt anråb af potentiel gerningsmand via gennemtrængende 120 dB højttaler.

Direkte anmeldelse til sikkerhedsvagt eller politiet, samt videoassisteret udrykning. Videomaterialet stilles til rådighed som bevismateriale!

Video Guard Professional

DETEKTIONSEKSEMPLER

Gerningsmandsdetektion om dagen

Gerningsmandsdetektion om natten

Video Guard Professional

REAKTIONSTID

Konventionelle alarmsystemer kan være 25 minutter om at alarmere politiet. VIDEO GUARD’s kontrolcenter reagerer på systemets pålidelige videooptagelser og sikrer hurtig respons fra politiet.

Normalt er systemets konfronterende anråb dog tilstrækkeligt til at taget modet fra den indtrængende – og dermed forhindre tyveriet. Anråbet indeholder en advarsel om, at den indtrængende bliver optaget på video.